Vi projektleder uppdrag åt Stockholmshem

Via vårt samarbete med C&M Projekt har vi fått projektledningsuppdrag åt Stockholmshem.