Projektledning inom bygg- och fastighetsteknik / Teknisk konsultation- och installation 

Vi är den mindre organisationen med stor erfarenhet att vara den självklara resursen att leda och utveckla uppdragen.

Vår kundgrupp är fastighetsägare, fm-bolag (facility management) samt entreprenörer och vi är deras förlängda resurs som via ett brett kontaktnät/nätverk av energi- och teknikkonsulter samt entreprenörer har resurser.

Vi åtar oss uppdrag såsom energi- och inneklimatutredningar, energiförbättrande åtgärder, projektledning, teknikstöd, Installationsledning, teknisk samordning samt förstudier och moderniseringar inom fastighetstekniska installationer.

Vi utför även utredningar/termograferingar med värmekamera. 

Vi har mångårig erfarenhet inom projektledning och framtagning av tekniska lösningar samt genomförande av service- och installation inom ventilation, styr&övervakning. kyla samt även mindre byggprojekt med totalåtagande.

Conceptutveckling Hotell & Restaurang

Vi har stor och bred erfarenhet samt ett brett kontaktnät och resurser att vara er externa länk att leda och utveckla er verksamhet.

Vi arbetar bla med att analysera verksamheten för att hitta förbättringsmöjligheter som vi anpassar efter uppdragsgivarens kapacitet och ekonomi.

Med erfarenhet av att driva och utveckla organisationer i stordrift med både drifts- produkt- och conceptutveckling samt att vara delaktiga i både uppstart och nedsläckning av stora FM-kontrakt kan vi vara er externa resurs. 

Vi ska vara er naturliga samarbetspartner att enskilt eller i team leda och utveckla uppdragen från ideskiss till färdigt concept.

Conceptutveckling Interiör & Eventkordinator

Vi har erfarenhet av att skapa och utföra interiörer för både hotell- och restaurang samt övriga miljöer.

Vi är er eventkordinator med erfarenhet av att vara spindeln i nätet och projektleda både små arrangemang och stora Event.

Vi är er naturliga samarbetspartner att enskilt eller i team leda och utveckla uppdragen från ideskiss till färdigt concept.