Vi har fått uppdrag åt Brf Tellus 6 i Södertälje

Vi har fått ett uppdrag åt Brf Tellus 6 i Södertälje att ta fram förfrågningshandlingar för ventilationsarbeten samt bistå vid anbudsutvärdering och upphandling.