Termografering är en metod att registrera IR-strålning och omvandla den till en värmebild

Ju högre objektets temperatur är desto mer IR-strålning avges. Med hjälp av termografi kan vi se det som våra ögon inte kan se. Värmekameror är kameror som producerar bilder av den osynliga IR-strålningen eller "värmen" och kan mäta temperaturer med hög precision, beröringsfritt.

Nästan allting blir varmt innan det går sönder vilket gör IR-kameror eller värmekameror till extremt kostnadseffektiva diagnosverktyg för en mängd tillämpningar. Termografi är till exempel mycket användbart inom elinspektion och bygginspektion liksom i andra sammanhang där man vill ha en bild över temperaturförhållanden och få tillförlitliga temperaturuppgifter.

Med hjälp av värmekamera gör vi analyser av byggnader samt elektriska installationer.


Byggnadstermografi

Utför vi i alla typer och storlekar av fastigheter.
Termografering av fastigheter kan ge stora energibesparingar och trivsammare inomhusklimat.

Vi kan kartlägga bristande isolering och otätheter i byggnadens klimatskärm som orsakar energiläckage, kallras, fuktskador och obehaglig miljö.

Vattenläckage i rörledningar som orsakar fuktskador i tak, väggar, golv kan i många fall enkelt identifieras och dokumenteras.

 

Eltermografi

Utför vi på elektriska anläggningar såsom gruppcentraler, elcentraler, apparatskåp och yttre elkomponenter.

Ett fel i en elektrisk anläggning börjar alltid med att temperaturen stiger. Med termografi finner man exempel vis fel som varmgång i kontaktorer, dåligt åtdragna skruvförband och man kan åtgärda bristerna i tid, innan brand eller att driftstopp uppstår.